20:14 نوشت: چند روز ِ کلاسم شروع شده.صبح ها باید 6:30 بیدار بشم.واقعا هر روز صبح با بدبختی بیدار میشم،یعنی یه حالتی دارم که دلم میخواد بشینم زار زار گریه کنم هر شب هم میگم باید زود بخوابم اما نمیدونم چرا نمیتونم زود بخوابم.ایشالا که این عادت بد ترک بشه و من به عادت کنم.

رژیم فعلا نه سیر صعودی داره نه نزولی خیلیییی دلم میخواد لاغر بشم.واقعا از خودم ناامید شدم.نمیدونم چرا اینقدر بی اراده شدم.اما نمیخوام خودم رو سرزنش کنم که نتیجه عکس بده.ایشالا که بالاخره فعل خواستن رو صرف خواهم کرد.